Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 4. jednání dne 27.06.2013

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00131/2013Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00164/2013Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00163/2013Rozpočtové opatření č. 52
4.BJ 00162/2013Vyhodnocení veřejné zakázky na poskytnutí dlouhodobého úvěru
5.BJ 00160/2013Návrh na změnu RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný, na pozemcích p.č. 660/8 a 22/3, k.ú. Vyšný
6.BJ 00143/2013Plán společných zařízení v Komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Spolí - Nové Spolí
7.BJ 00153/2013Komplexní pozemková úprava v k. ú. Světlík - soupis nových pozemků
8.BJ 00141/2013Zrušení věcného práva předkupního na dům ul. Široká č.p. 76, Český Krumlov
9.BJ 00171/2013Prodej parcely č. 28/1 v k.ú. Vyšný
10.BJ 00156/2013Prodej pozemku parc. č. 2610 v k. ú. Český Krumlov
11.BJ 00165/2013Prodej pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice
12.BJ 00170/2013Prodej částí pozemků v k.ú. Kladné-Dobrkovice a Český Krumlov
13.BJ 00172/2013Návrh na prodloužení doby nájmu nájemcům nebytových prostor v objektech Horní čp. 157, Náměstí Svornosti čp. 2 a Masná 129 společnostem NA-VE s.r.o. a Torvinper s.r.o.
14.BJ 00173/2013Deklarace podpory Fair Trade Beyond 2015
15.BJ 00177/2013Příspěvek na úhradu projektové dokumentace na akci "Provozní a sanitární zázemí HC Slavoj ČK"
16.BJ 00179/201326. výzva ROP NUTS II Jihozápad - oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací - podání žádostí o dotace
17.BJ 00132/2013Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
18.BJ 00133/2013Různé