Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 5. jednání dne 29.08.2013

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00235/2013Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00295/2013Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00305/2013Volba člena RM
4.BJ 00226/2013Požadavek na odvolání paní místostarostky
5.BJ 00297/2013Zpráva o hospodaření města ke 31.7.2013
6.BJ 00306/2013Rozpočtový výhled pro r.2014 - 2016
7.BJ 00296/2013Poskytnutí věcného daru výstroje pro potápěče HZS Jč. kraje,ÚO Český Krumlov a rozpočtové opatření č. 73
8.BJ 00310/2013Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2013 - 2. výzva
9.BJ 00261/2013Zrušení předkupního práva na dům čp. 155 v ul. Slunečná
10.BJ 00304/2013Prodej parcely č. 1/1 v k.ú. Vyšný
11.BJ 00302/2013Prodej parcely č. 28/1 v k.ú. Vyšný
12.BJ 00262/2013Prodej pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice
13.BJ 00301/2013Prodej pozemků parc.č. 1343/2 a 1343/6 v k.ú. Český Krumlov
14.BJ 00307/2013oIOP - informace o prodloužení projektu, navýšení nezpůsobilých výdajů
15.BJ 00308/2013oIOP - aktuální stav veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu"
16.BJ 00309/2013oIOP - schválení odůvodnění účelnosti nové veřejné zakázky na stavební práce
17.BJ 00236/2013Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
18.BJ 00237/2013Různé