Materiály k bodu jednání:
Požadavek na odvolání paní místostarostky (BJ 00226/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu12334488_public.pdf)
Důvodová zpráva (Petice_odvolani_MS_do_ZM_29.8.13.docx)
Ověření počtu podpisů (Petice_odvolani_MS_overeni_podpisu.pdf)
Petice za odvolání místostarostky (petice_odv._ver._priloha.pdf)