Materiály k bodu jednání:
Zrušení předkupního práva na dům čp. 155 v ul. Slunečná (BJ 00261/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu12487719_public.pdf)
Žádost o zrušení předkupního práva (Terasuk_zadost.pdf)
Důvodová zpráva veřejná anonymizovaná (Tarasuk_RM_5_8_duvodovka.doc)