Materiály k bodu jednání:
Prodej pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice (BJ 00262/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu12492594_public.pdf)
Zápis z jednání (zapis_Jestrabi.pdf)
Důvodová zpráva (Jestrabi_RM_5_8_duvodovka.pdf)