Materiály k bodu jednání:
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města (BJ 00295/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu12587000_public.pdf)