Materiály k bodu jednání:
Poskytnutí věcného daru výstroje pro potápěče HZS Jč. kraje,ÚO Český Krumlov a rozpočtové opatření č. 73 (BJ 00296/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu12598752_public.pdf)
Důvodová zpráva (ZM_duvodova_zprava_k_RO_c._73.doc)