Materiály k bodu jednání:
Prodej pozemků parc.č. 1343/2 a 1343/6 v k.ú. Český Krumlov (BJ 00301/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu12606167_public.pdf)
veřejná anonymizovaná (Bartovi_ZM_2_upr.pdf)