Materiály k bodu jednání:
Prodej parcely č. 28/1 v k.ú. Vyšný (BJ 00302/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu12608018_public.pdf)
veřejná anonymizovaná (Slad_ZM2_2013_upr.pdf)