Materiály k bodu jednání:
Prodej parcely č. 1/1 v k.ú. Vyšný (BJ 00304/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu12611616_public.pdf)
veřejná anonymizovaná (Flasarovi_ZM_upr.pdf)