Materiály k bodu jednání:
Volba člena RM (BJ 00305/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu12611788_public.pdf)
Důvodová zpráva (Duvodova_zprava_volba_clena_RM.docx)