Materiály k bodu jednání:
oIOP - informace o prodloužení projektu, navýšení nezpůsobilých výdajů (BJ 00307/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu12627977_public.pdf)
Rozpočet k 31.8.2013 (Priloha_c._2_IOP_CK_Rozpocet_k_31.8.2013.pdf)
Finanční plán k 31.8.2013 (Priloha_c._3_IOP_CK_Financni_plan_k_31.8.2013.pdf)
Přehled výdajů k 31.8.2013 (Priloha_c._4_IOP_CK_Prehled_vydaju_k_31.8.2013.pdf)
Důvodová zpráva (Priloha_c._1_Duvodova_zprava.doc)