Materiály k bodu jednání:
oIOP - aktuální stav veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu" (BJ 00308/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu12628022_public.pdf)
Důvodová zpráva (Priloha_c._1_Duvodova_zprava_oIOP_VR_na_stavebni_prace.doc)