Materiály k bodu jednání:
oIOP - schválení odůvodnění účelnosti nové veřejné zakázky na stavební práce (BJ 00309/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu12628043_public.pdf)
Odůvodnění předmětu veřejné zakázky (Priloha_c._2_Oduvodneni_ucelnosti_v_ramci_oznameni_predbeznych_informaci.doc)
Důvodová zpráva (Priloha_c._1_Duvodova_zprava_oIOP_oznameni_predbeznych_informaci.doc)