Materiály k bodu jednání:
Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2013 - 2. výzva (BJ 00310/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu12630261_public.pdf)
Protokol hodnocení (ZM_13_08_29_PPK_II_protokol_hodnoceni.pdf)
Abstrakt žádostí (ZM_13_08_29_PPK_II.vyzva_abstrakt.pdf)