Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 6. jednání dne 26.09.2013

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00342/2013Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00360/2013Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00359/2013Rozpočtové opatření č.98
4.BJ 00362/2013Český Krumlov - výměna vodovodu na lávce u pivovaru Prominutí části pohledávky z titulu smluvní pokuty
5.BJ 00361/2013Záměr převodu částí pozemků a stavby sjezdu na město
6.BJ 00363/2013MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ - Institutions for the Future, s. r. o.
7.BJ 00358/2013Změna OZV č. 2/2013 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti
8.BJ 00343/2013Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
9.BJ 00344/2013Různé