Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 7. jednání dne 31.10.2013

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00399/2013Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00474/2013Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00471/2013oIOP - Aktuální stav projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
4.BJ 00470/2013oIOP - schválení odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
5.BJ 00469/2013Rozdělení fin.prostředků vybraných na povodňové konto města a rozpočtové opatření č.116
6.BJ 00466/2013Rozpočtová opatření č. 113 - 115
7.BJ 00467/2013Rozpočtové opatření č. 117
8.BJ 00468/2013Rozpočtové opatření č. 121
9.BJ 00436/2013Podpora terénní práce v Českém Krumlově na rok 2014 - podání žádosti o dotaci
10.BJ 00461/2013Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov Plešivec a zařazení jednotlivých akcí obnovy kulturních památek do Anketního dotazníku MK ČR za město Český Krumlov pro rok 2014.
11.BJ 00409/2013Pozemková úprava Spolí - Nové Spolí: místní a pomístní názvosloví
12.BJ 00465/2013Bezúplatný převod pozemku parc. č. 622/33 v k. ú. Vyšný na město
13.BJ 00462/2013Prodej pozemkové parcely č. 219/129 v k. ú. Přísečná - Domoradice
14.BJ 00472/2013Prodej pozemku parc.č. 1327/8 a části pozemku parc.č. 1327/5 vše v k.ú. Český Krumlov
15.BJ 00475/2013Prodej částí pozemků pod regulační stanicí plynu Plešivec
16.BJ 00476/2013Prodej části pozemku v souvislosti se stavbou "Centrum Plešivec"
17.BJ 00477/2013Prodej části parcely č. 676 v k.ú. Vyšný
18.BJ 00473/2013Žádost konkrétní fyzické osoby o prominutí poplatku z prodlení
19.BJ 00400/2013Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
20.BJ 00401/2013Různé