Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 8. jednání dne 28.11.2013

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00457/2013Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00544/2013Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00547/2013Zpráva o hospodaření města ke 31.10.2013.
4.BJ 00550/2013Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z odpadu
5.BJ 00554/2013Vydání změny č. 9 ÚPO města Český Krumlov
6.BJ 00549/2013Prodej objektu trafostanice "Tunel" U Trojice
7.BJ 00552/2013Prodej pozemků pro výstavbu garážového domu
8.BJ 00548/2013Prodej pozemků p. p. č. 1063/47 a 1063/48 v k.ú. Č.Krumlov - nájezdy k RD v ul. Konvalinková
9.BJ 00546/2013Prodej p. p. č. 789/17 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 87 Českobratrská ul.
10.BJ 00551/2013Prodej částí pozemku p. p. č. 1343/4 v k.ú. Č.Krumlov
11.BJ 00555/2013Prodej části pozemku p. p. č. 783/40 v k.ú. Č.Krumlov
12.BJ 00553/2013Žádost konkrétní fyzické osoby o prominutí poplatku z prodlení
13.BJ 00458/2013Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
14.BJ 00459/2013Různé