Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 9. jednání dne 19.12.2013

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00539/2013Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00612/2013Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00585/2013Rozpočet města pro rok 2014
4.BJ 00618/2013Rozpočtová opatření č. 137 - 138
5.BJ 00622/2013Rozpočtové opatření č. 154
6.BJ 00617/2013Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2014
7.BJ 00608/2013Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2014
8.BJ 00609/2013Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2014
9.BJ 00628/2013Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2014
10.BJ 00620/2013Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2014
11.BJ 00621/2013Koncepce podpory kultury města Český Krumlov 2014 - 2020
12.BJ 00629/2013Výdajové priority a zásobník Akčního plánu rozvoje města na I. kvartál 2014
13.BJ 00623/2013Změna č.3 ÚPO města Český Krumlov RP pro území části zahrádkové kolonie západně od Důlní ulice revokace usnesení o pořízení - ukončení pořizovacího procesu
14.BJ 00579/2013Stavby PPO ve městě Český Krumlov Rozhodnutí o ukončení přípravných prací
15.BJ 00631/2013Drobné sakrální stavby
16.BJ 00632/2013Žádost o odkoupení nemovitosti
17.BJ 00616/2013Směna části p. p. č. 676 za části p.p.č. 576/4 vše v k.ú.Vyšný
18.BJ 00630/2013Prodej části pozemku v souvislosti se stavbou "Centrum Plešivec"
19.BJ 00619/2013Prodej pozemků p. p. č. 1063/47 a 1063/48 v k.ú. Č.Krumlov - nájezdy k RD v ul. Konvalinková
20.BJ 00611/2013OZV o stanovení doby nočního klidu
21.BJ 00540/2013Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
22.BJ 00541/2013Různé