Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 1. jednání dne 30.01.2014

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00641/2013Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00043/2014Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00051/2014Regenerace panelového sídliště Nádraží v Českém Krumlově - podání žádosti o dotaci z MMR
4.BJ 00048/2014Příspěvek na osvětlení památníku K.F.Schwarzenberga
5.BJ 00042/2014Změna č. 10 ÚPO města Český Krumlov RP Dobrkovice pro území řešené změnou č.10 ÚPO revokace usnesení o pořízení - ukončení pořizovacího procesu
6.BJ 00024/2014Žádost o povolení úhrady dluhu ve splátkách
7.BJ 00044/2014Žádost o odkoupení pozemku - Centrum Krumlov, a.s.
8.BJ 00045/2014Nabídka k jednání o převodu nemovitosti za účelem zřízení domova pro seniory
9.BJ 00046/2014Prodej p. p. č. 789/17 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 87 Českobratrská ul.
10.BJ 00049/2014Projekt Zlatý anděl - Linecká
11.BJ 00050/2014Prodej objektu trafostanice "Tunel" U Trojice
12.BJ 00642/2013Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
13.BJ 00643/2013Různé