Materiály k bodu jednání:
Projekt Zlatý anděl - Linecká (BJ 00049/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu14546292_public.pdf)
Důvodová zpráva (ZM_30012014_ZA.doc)
Přílohy 2.,3.,4. důvodové zprávy (Prilohy_2_3_4_duvodove_zpravy.pdf)