Materiály k bodu jednání:
Prodej objektu trafostanice "Tunel" U Trojice (BJ 00050/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu14568517_public.pdf)
veřejná příloha (TS_Tunel_E.ON_ZM2.pdf)