Materiály k bodu jednání:
Regenerace panelového sídliště Nádraží v Českém Krumlově - podání žádosti o dotaci z MMR (BJ 00051/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu14571532_public.pdf)
Důvodová zpráva - regenerace sídliště (ZM_2014_01_30_MMR_Regenerace_sidliste_Nadrazi_2014_DUVODOVA_ZPRAVA.doc)
Regenerace sídliště Nádraží (Priloha_c_3_regenerace_sidliste_Nadrazi.pdf)