Materiály k bodu jednání:
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM (BJ 00642/2013)

Úvodní strana: (NavrhBodu13657583_public.pdf)