Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 2. jednání dne 27.02.2014

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00007/2014Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00107/2014Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00114/2014Podnikatelský plán Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. na rok 2014
4.BJ 00105/2014Prodej pozemku části parc. č. 201/1 v k. ú. Český Krumlov
5.BJ 00111/2014Převod pozemku části parc. č. 491/14 v k. ú. Český Krumlov
6.BJ 00113/2014Prodej st. p. č. 453, 420 a 423 vše v k.ú. Vyšný
7.BJ 00115/2014Prodej st. p. č. 3994 v k.ú. Český Krumlov
8.BJ 00118/2014Prodej p. p. č. 294/1 v k.ú. Český Krumlov
9.BJ 00116/2014Žádost o odkoupení pozemku - Centrum Krumlov, a.s.
10.BJ 00117/2014Spojka u lomu Vyšný
11.BJ 00120/2014Majetkoprávní vypořádání stavby "Rekonstrukce opěrné zdi podél komunikace II/157 Český Krumlov - pod Borfajem" s Jčk, SÚS
12.BJ 00008/2014Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
13.BJ 00009/2014Různé