Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 4. jednání dne 24.04.2014

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00201/2014Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00286/2014Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00294/2014Cena města Český Krumlov za rok 2013
4.BJ 00291/2014Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2014
5.BJ 00295/2014Umístění pamětní desky na paměť válečných letců z regionu Český Krumlov
6.BJ 00289/2014Vyhodnocení veřejné zakázky na poskytnutí dlouhodobého úvěru a rozpočtové opatření č.28
7.BJ 00290/2014Rozpočtové opatření č.29 - projekt Zlatý anděl - Linecká
8.BJ 00288/2014Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov v roce 2014
9.BJ 00263/2014Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města - podpory sociálních služeb - organizační jednotce sdružení - Oblastnímu spolku ČČK Český Krumlov, IČ: 00425869, na úhradu nájemného nebytových prostor v roce 2014
10.BJ 00292/2014Podání žádosti ÚZSVM o bezúplatný převod pozemků vrcholové partie Křížové hory
11.BJ 00293/2014Podání žádosti SPÚ o realizaci společného zařízení z KPÚ k.ú. Slupenec - polní cesty
12.BJ 00299/2014Odkoupení části parcely č. 1/1 v k.ú. Vyšný
13.BJ 00283/2014Odkoupení pozemku parc. č. 1721 v k. ú. Český Krumlov
14.BJ 00296/2014Prodej st. p. č. 3994 v k.ú. Český Krumlov
15.BJ 00297/2014Prodej st. p. č. 453, 420 a 423 vše v k.ú. Vyšný
16.BJ 00282/2014ČOV Český Krumlov
17.BJ 00202/2014Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
18.BJ 00203/2014Různé
19.BJ 00302/2014"31. výzva ROP NUTS II Jihozápad - oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací - schválení financování projektu "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul.Věncova a Křížová, Český Krumlov" - NA STŮL