Materiály k bodu jednání:
Zahájení, úvodní volby, program (BJ 00201/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu15239678_public.pdf)