Materiály k bodu jednání:
Odkoupení pozemku parc. č. 1721 v k. ú. Český Krumlov (BJ 00283/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu15508394_public.pdf)
Důvodová zpráva (Zanys_ZM_duben14_duvodovka.pdf)
Geometrický plán č. 3696-77/2014 (zanys_2GP.pdf)
Schéma z projektu investiční akce ?Chodník Křížová ulice? (zanys_3schema.pdf)