Materiály k bodu jednání:
Vyhodnocení veřejné zakázky na poskytnutí dlouhodobého úvěru a rozpočtové opatření č.28 (BJ 00289/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu15529870_public.pdf)
Záznam jednání hodnotící komise (VR_uver_2014_protokol.pdf)
Přehled úvěrů města (uvery_2014_3.pdf)
Smlouva o úvěru (CS_uver_2014_smlouva.pdf)
Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru (CS_uver_2014_dodatek1.pdf)
Žádost ČS, a.s. o přidělení zdrojů EIB (CS_uver_2014_request.pdf)
Oznámení o přidělení zdrojů (CS_uver_2014_prideleni_zdroju.pdf)