Materiály k bodu jednání:
Rozpočtové opatření č.29 - projekt Zlatý anděl - Linecká (BJ 00290/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu15531607_public.pdf)
Výpočet náhrady za zrušení věcného břemene (Kotelna_Linecka_naklady_2014.pdf)