Materiály k bodu jednání:
Podání žádosti SPÚ o realizaci společného zařízení z KPÚ k.ú. Slupenec - polní cesty (BJ 00293/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu15538239_public.pdf)
Důvodová zpráva (ZM_042014_spu.pdf)