Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 5. jednání dne 29.05.2014

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00344/2014Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00392/2014Poděkování veliteli Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český Krumlov - bod bez materiálu
3.BJ 00388/2014Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
4.BJ 00384/2014Národní zahájení Dnů evropského dědictví v roce 2015 - kandidatura Českého Krumlova
5.BJ 00395/2014Hospodaření dobrovolného svazku měst a obcí UNESCO za rok 2013
6.BJ 00383/2014Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2013
7.BJ 00386/2014Zpráva o hospodaření města k 30.4.2014
8.BJ 00387/2014Smlouva o kontokorentním úvěru
9.BJ 00389/2014Petice občanů Nových Dobrkovic - snížení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
10.BJ 00373/2014Darovací smlouva s HZS JčK
11.BJ 00372/2014Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a v Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec a přidělení povinných podílů města Český Krumlov v obou programech.
12.BJ 00396/2014Smlouva o poskytnutí finanční podpory OS ČČK ČK - ubytovna Tavírna
13.BJ 00349/2014Komplexní pozemková úprava Spolí
14.BJ 00350/2014Zrušení předkupního práva na dům čp. 25 v ulici Rooseveltova
15.BJ 00393/2014 "Výstavba a rekonstrukce MK a IS Český Krumlov, Nové Dobrkovice"- vodovod , kanalizace- zatížení dotčených pozemků služebností vedení IS ve prospěch města
16.BJ 00394/2014Prodej částí pozemků pod regulační stanicí plynu Plešivec
17.BJ 00391/2014Žádost o prominutí poplatku z prodlení
18.BJ 00371/2014Změny zakládacích listin obchodních korporací - materiál bude zaslán dodatečně.
19.BJ 00398/2014Účetní závěrka ČKRF s.r.o. za rok 2013 a vypořádání hospodářského výsledku
20.BJ 00401/2014Návrh na prodloužení doby nájmu nájemci nebytových prostor v areálu Chvalšinská 242 (P-BUS) společnosti RAMVEJBUS s.r.o.
21.BJ 00345/2014Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
22.BJ 00346/2014Různé