Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 7. jednání dne 28.08.2014

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00566/2014Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00637/2014Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00636/2014Rozpočtový výhled pro r.2015 - 2017
4.BJ 00571/2014Program podpory kultury města Český Krumlov - přidělení finančních prostředků v II. výzvě
5.BJ 00641/2014Výdajové priority a zásobník Akčního plánu rozvoje města na III. kvartál 2014
6.BJ 00634/2014Příspěvek na činnost sportovnímu klubu SK Vltava
7.BJ 00642/2014Nový územní plán Českého Krumlova - návrh ZADÁNÍ -
8.BJ 00640/2014Návrhy na změnu ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Horní Brána - Kaplická - za autoservisem
9.BJ 00632/2014Návrh na změnu RP Vyšný v lokalitě Rasovna na pozemku p.č. 549/8, k.ú. Vyšný
10.BJ 00638/2014Změna RP Vyšný (resp. změna Změny č.1 RP Vyšný) ve Starém Vyšný na pozemku p.č. 22/6 a na částech tří sousedních pozemků - návrh ZADÁNÍ -
11.BJ 00635/2014Projekt Zlatý anděl
12.BJ 00639/2014Majetkoprávní vypořádání s JčK - pozemky pod gymnáziem
13.BJ 00604/2014Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 1465/1 a 1465/2 v k. ú. Český Krumlov
14.BJ 00643/2014Prodej st.p.č. 901 v k.ú Přísečná-Domoradice (pozemek pod trafostanicí E.On Distribuce a.s.)
15.BJ 00644/2014Prodej pozemku parc.č. 1393/5 a 1398/3 v k.ú. Český Krumlov
16.BJ 00620/2014Prodej bytu č. 188/7 v ulici Šeříková
17.BJ 00567/2014Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
18.BJ 00568/2014Různé