Materiály k bodu jednání:
Zahájení, úvodní volby, program (BJ 00566/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16453615_public.pdf)