Materiály k bodu jednání:
Program podpory kultury města Český Krumlov - přidělení finančních prostředků v II. výzvě (BJ 00571/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16519785_public.pdf)
Důvodová zpráva (ZM_14_08_28_PPK_2.vyzva_2014.doc)
Protokol hodnocení (ZM_14_08_28_PPK_2.vyzva_2014_II_Protokol.doc)
Abstrakt žádostí (ZM_14_08_28_PPK_2.vyzva_2014_III_Abstrakt.doc)