Materiály k bodu jednání:
Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 1465/1 a 1465/2 v k. ú. Český Krumlov (BJ 00604/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16815823_public.pdf)
Stanovisko OÚRIPP (P3_stanovisko.pdf)
příloha č. 2 - Žádost (Priloha_c._2_Zadost.pdf)