Materiály k bodu jednání:
Prodej bytu č. 188/7 v ulici Šeříková (BJ 00620/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16833852_public.pdf)
Důvodová zpráva (Studlarova_ZM_srpen_duvodovka_1.doc)