Materiály k bodu jednání:
Návrh na změnu RP Vyšný v lokalitě Rasovna na pozemku p.č. 549/8, k.ú. Vyšný (BJ 00632/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16903689_public.pdf)
Důvodová zpráva (Duvodova_zprava.doc)
Příloha důvodové zprávy (Priloha_duvodove_zpravy.doc)