Materiály k bodu jednání:
Příspěvek na činnost sportovnímu klubu SK Vltava (BJ 00634/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16911157_public.pdf)
Důvodová zpráva (Duvodova_zprava.doc)
Žádost o podporu činnosti SK Vltava (Zadost_o_podporu_cinnosti_SK_Vltava.pdf)
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku (Smlouva_prispevek_SK_Vltava_2014.doc)