Materiály k bodu jednání:
Projekt Zlatý anděl (BJ 00635/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16911423_public.pdf)
Důvodová zpráva (ZM_28082014_Projekt_Zlaty_andel.doc)