Materiály k bodu jednání:
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města (BJ 00637/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16912748_public.pdf)
Přehled plnění usnesení ZM z jednání dne 25.6.2014 (Prehled_plneni_usneseni_ZM_z_jednani_dne_25.6.2014.rtf)