Materiály k bodu jednání:
Změna RP Vyšný (resp. změna Změny č.1 RP Vyšný) ve Starém Vyšný na pozemku p.č. 22/6 a na částech tří sousedních pozemků - návrh ZADÁNÍ - (BJ 00638/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16913275_public.pdf)
Důvodová zpráva (Duvodova_zprava.doc)
Návrh ZADÁNÍ (Navrh_zadani_po_projednani_ke_schvaleni_ZM.doc)
Vyhodnocení požadavků uplatněných dotčenými orgány a veřejnosti (Vyhodnoceni_stanovisek_dotcenych_organu_k_navrhu_zadani.doc)