Materiály k bodu jednání:
Majetkoprávní vypořádání s JčK - pozemky pod gymnáziem (BJ 00639/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16915469_public.pdf)
Důvodová zpráva včetně přílohy č. 1 (ZM_28082014_duvodova_zprava.doc)
Příloha č. 2a) - GP gymnázium (GP_gamnazium_052013.pdf)
Příloha č. 2b) - GP gymnázium (GP_gymnazium_b_052013.pdf)