Materiály k bodu jednání:
Návrhy na změnu ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Horní Brána - Kaplická - za autoservisem (BJ 00640/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16915749_public.pdf)
Důvodová zpráva (Duvodova_zprava.doc)
Příloha důvodové zprávy (Priloha_duvodove_zpravy.doc)