Materiály k bodu jednání:
Výdajové priority a zásobník Akčního plánu rozvoje města na III. kvartál 2014 (BJ 00641/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16921564_public.pdf)
Důvodová zpráva (ZM_2014_08_28_APRMCK_III_kvartal_2014_DUVODOVA_ZPRAVA.doc)
Tabulka Výdajových priorit a zásobníku AP (Tabulka_Vydajovych_priorit_a_zasobniku_AP_III_kvartal_2014.xls)