Materiály k bodu jednání:
Nový územní plán Českého Krumlova - návrh ZADÁNÍ - (BJ 00642/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16923812_public.pdf)
Důvodová zpráva (Duvodova_zprava.pdf)
Návrh ZADÁNÍ nového územního plánu Českého Krumlova (Navrh_ZADANI_noveho_uzemniho_planu_Ceskeho_Krumlova.doc)
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek veřejnosti (Vyhodnoceni_stanovisek_DO_a_pripominek_verejnosti.doc)