Materiály k bodu jednání:
Prodej st.p.č. 901 v k.ú Přísečná-Domoradice (pozemek pod trafostanicí E.On Distribuce a.s.) (BJ 00643/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16935337_public.pdf)
veřejná příloha (TS_U_Terna_E.ON_ZM2.pdf)