Materiály k bodu jednání:
Prodej pozemku parc.č. 1393/5 a 1398/3 v k.ú. Český Krumlov (BJ 00644/2014)

Úvodní strana: (NavrhBodu16938390_public.pdf)
veřejná anonymizovaná (PernicovaZM2_upr.pdf)