Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 8. jednání dne 25.09.2014

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00627/2014Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00716/2014Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00706/2014oIOP - Aktuální stav projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
4.BJ 00705/2014oIOP - schválení odůvodnění veřejné zakázky nadlimitních veřejných zakázek na dodávky vybavení v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů ČK
5.BJ 00712/2014Zpráva o hospodaření města k 31.8.2014
6.BJ 00713/2014Novela obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno
7.BJ 00723/2014Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015
8.BJ 00710/2014ICOS o.p.s. - "Podpora rodin a dětí v ohrožení" pro rok 2015
9.BJ 00707/2014SK Badminton - Smlouva o vzájemné spolupráci
10.BJ 00715/2014Změna ÚPO Český Krumlov v území kolem zámecké zahrady
11.BJ 00724/2014Projekt Zlatý anděl
12.BJ 00711/2014Majetkoprávní vypořádání stavby soukromého investora
13.BJ 00718/2014Majetkoprávní vypořádání městské stavby na pozemcích JčK, SÚS
14.BJ 00709/2014Převod nemovitosti
15.BJ 00700/2014Zrušení předkupního práva na dům Latrán čp. 81
16.BJ 00719/2014Směna částí p. p. č. 505/10 a 493/36 za část p.p.č. 463/1 vše v k.ú.Vyšný
17.BJ 00708/2014Prodej pozemku části parc. č. 1103/1 v k. ú. Český Krumlov
18.BJ 00714/2014Prodej pozemku části parc. č. 1288/9 v k. ú. Český Krumlov
19.BJ 00721/2014Prodej pozemků parc.č. 1696/23 a 1696/24 v k.ú. Spolí-Nové Spolí
20.BJ 00628/2014Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
21.BJ 00629/2014Různé