Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 2. jednání dne 27.11.2014

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00858/2014Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00876/2014Volba starosty,místostarosty, členů RM, zřízení KV a FV.
3.BJ 00868/2014Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
4.BJ 00869/2014Rozpočtové opatření č.111
5.BJ 00870/2014Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z odpadu
6.BJ 00864/2014Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec a zařazení jednotlivých akcí obnovy kulturních památek do Anketního dotazníku MK ČR za město Český Krumlov pro rok 2015
7.BJ 00881/2014Převzetí nově vybudovaného vodovodního řadu od investora Carthamus a.s.do majetku města
8.BJ 00878/2014Převzetí nově vybudovaného vodovodního a kanalizačního řadu do majetku města a zřízení služebnosti jejich vedení v soukromých pozemcích ve prospěch města
9.BJ 00877/2014Spojka z lomu Vyšný
10.BJ 00873/2014Prodej pozemků parc.č. 1696/23 a 1696/24 v k.ú. Spolí-Nové Spolí
11.BJ 00850/2014Prodej bytu č. 188/7 v ulici Šeříková
12.BJ 00882/2014Podpora terénní práce v Českém Krumlově na rok 2015 - podání žádosti o dotaci
13.BJ 00859/2014Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
14.BJ 00860/2014Různé